IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

IFP News

Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare

La 10 noiembrie 2022, se marchează Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, începînd cu anul 2001, stabilită de către Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 1083 din 22 noiembrie 2010 „Cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera științei și inovării Ziua științei”.

A trecut în eternitate Liudmila TCACENCO, dr. în științe medicale

La data de 15 septembrie 2022 a trecut în viața cea veșnică Liudmila Tcacenco, dr. în științe medicale. Dr. Liudmila Tcacenco s-a născut la 17.04.1940 în s. Hlinaia, r-nul Slobozia. În perioada 1956-1962 urmează studii la Institutul de Medicină “N. Pirogov” din Odesa, facultatea Medicină generală. În anul 1967 susține teza de doctor în științe medicale în domeniul ginecologie.

În memoriam CLAUDIA BRADIŞTEANU

Claudia BRADIȘTEANU s-a născut în satul Slobozia, r-nul Ștefan Vodă la data de 10 februarie 1935.

S-a stins din viață ftiziopneumologul Grigore RUSU

La data de 28 august 2022 a trecut la cele veșnice, ftiziopneumologul Grigore RUSU, la vărsta de 67 de ani. S-a născut la 24.11.1954 în satul Vorniceni, r-nul Strășeni, R. Moldova. A absolvit, în anul 1978 Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, facultatea Medicină Generală, ulterior internatura la specialitatea ftiziopneumologie.

ANUNȚ

Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director al IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”

Anunț
 

A trecut în neființă Dr. Conf. Valentina Bolotnicova

La 29 iulie 2022 a trecut în viața cea veșnică Valentina Bolotnicova, dr. în șt. med., conf. cercetător care și-a dedicat toată viața cauzei nobile de cercetător și ftiziopneumolog.

Activitatea IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, semestrul I, 2022

La data de 15 iulie 2022, în cadrul ședinței Dna Sofia ALEXANDRU, Directorul institutului, a prezentat rezultatele activității  IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, semestrul I, anul 2022. Au fost evidențiate reușitele obținute, identificate provocările și s-au trasat următorii pași care necesită a fi întreprinși întru realizarea obiectivelor.

Ședință festivă cu prilejul Zilei Lucrătorului Medical si a Farmacistului

La data de 17 iunie 2022 a avut loc ședința festivă consacrată Zilei Lucrătorului Medical si a Farmacistului. Ăn cadrul ședinței Directorul institutului, Sofia ALEXANDRU a exprimat întregului colectiv, cu profesioniști în domeniu, oameni cu verticalitate, echipă consolidată de-a lungul anilor, înaltă apreciere și recunoştinţă pentru profesionalism, devotament, dăruire depuse în acordarea asistenței medicale.

Seminar zonal cu genericul ,,Situația epidemiologică prin tuberculoză în Republica Moldova în anul 2021 și 5 luni ale 2022

La data de 16 iunie, 2022 a avut loc Seminarul zonal cu genericul ” Situația epidemiologică ptin tuberculoză în Republica Moldova în anul 2021 și 5 luni ale anului 2022”. Seminarul a fost organizat de către Programul NAșional de Răspuns la Tuberculoză, Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc, conform Dispoziției MSMPS nr. 492-d, din 06.06.2022.