IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Laboratorul Evoluția tuberculozei și Genetică umană

Șef de laborator:
Elena Tudor, doctor în medicină, conferenţiar cercetător

Direcţia ştiinţifică:
Studierea aspectelor medico-sociale, microbiologice și imunogenetice a tuberculozei. Studierea factorilor genetici implicaţi în dezvoltarea maladiilor respiratorii nespecifice.