IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Istoria

Tuberculoza, ca maladie infecţioasă şi socială, cu procesiunea sa globală nu a ocolit nici plaiul Republicii Moldova. Astfel, în anul 1945 au fost înregistrate 2 112 cazuri de tuberculoză, inclusiv 90,5% bacilifere, iar către anul 1951 numărul acestora atinsese cifra de 13 410 cazuri.
Crearea unui Institut de Cercetări Ştiinţifice în domeniu constituia o necesitate stringentă pentru organizarea şi desfăşurarea luptei antituberculoase pe scară republicană. Şi acest eveniment important a avut loc la 01.10.1959, când în cadrul Dispensarului Antituberculos Republican, a fost fondat Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Tuberculoză cu o capacitate de 100 de paturi, inclusiv secţiile: Dispensar, Organizator-metodică, Medicală, Tuberculoză osteo-articulară, uro-genitală, Chirurgie toracică cu subdiviziunea clinică de Anesteziologie, Morfopatologie, cabinetul de Fizioterapie, farmacia, laboratorul Clinico-biochimic. În baza ultimului în anul 1967 este organizat laboratorul Bacteriologic având ca rol şi coordonarea serviciului de bacteriologie pe scară republicană în instituţiile antituberculoase.
In cadrul Institutului, a fost organizat şi Centrul Republican de Radiofotografie profilactică.
Primul director al Institutului a fost numit Vasile Socol, care în anul 1962, crează Catedra de Ftiziologie.
În scopul ridicării nivelului de cunoştinţe ştiinţifice şi de pregătire a ftiziologilor de calificare superioară, în anul 1960 a fost creată Societatea Ftiziologilor din RM.
În anul 1968 s-a deschis o secţie nouă – Diagnosticul diferenţial al tuberculozei.
În anii ‘70-80 este organizată Clinica nr. 3, în care au fost desfăşurate secţiile de tuberculoză a copilului şi adolescentului. În aceiasi perioadă, Sanatoriul Republican de Tuberculoză din Vorniceni a fost inclus în componenţa Institutului în calitate de Clinica nr. 2. Astfel, Institutul atinsese o capacitate de 700 de paturi. Director al acestei instituţii devine specialistul cu renume în domeniu, Chiril Draganiuc, care s-a aflat doar doi ani la cârma Institutului, însă urmele lăsate au fost suficient de semnificative.
În cadrul Institutului din momentul creării lui, se efectuează cercetări ştiinţifice în vederea elaborării metodelor eficiente de profilaxie, depistare, diagnostic şi tratament al tuberculozei şi maladiilor pulmonare nespecifice. Cu timpul, Institutul devine un for ştiinţifico-practic de coordonare a asistenţei organizator-metodice specializate, de înaltă calificare.
Pentru dezvoltarea şi perfecţionarea asistenţei medicale în patologia pulmonară nespecifică, în anul 1977 a fost organizat Centrul Republican de Pneumologie şi grupul ştiinţific în pneumologie.
În anul 1997, în urma reorganizării Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Medicina Preventivă şi Clinică, are loc reconstituirea Institutului de Ftiziopneumologie, ca în anul 2004, prin Hotărîrea de Guvern nr. 1142 din 15.10.2004, să i se decerneze numele „Chiril Draganiuc”.
În diferite perioade, la postul de director al Institutului au succedat 11 personalităţi.