IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Laboratorul Boli nespecifice ale aparatului respirator

Şef de laborator:
Serghei Pisarenco, doctor în medicină, conferenţiar universitar

Direcţia ştiinţifică:
Determinarea nivelului răspândirii bolilor pulmonare nespecifice. Determinarea volumului şi caracteristicilor acţiunilor curativ-profilactice aplicate bolnavilor de maladii pulmonare nespecifice. Elaborarea criteriilor obiective de expertizare medico-socială a bolnavilor cu patologie bronhoobstructivă cronică. Optimizarea depistării precoce și studierea aspectelor clinice şi patogenice de diagnostic și tratament ale hipertensiunii pulmonare în cadrul bronhopneumopatiei obstructive cronice.