IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

IFP News

10 noiembrie - Ziua Științei cu genericul „Știința – convergența dintre trecut, prezent și viitor”, a XI-a ediție

Faptele concrete şi toate câte s-au perindat pe parcursul a șase decenii de la fondarea Institutului Moldovenesc deCercetări Ştiinţifice în Tuberculoză sunt o dovadă de netăgăduit a faptului că, odată cu crearea institutului a prins viaţă şi şi-a demonstrat viabilitatea serviciul de ftiziopneumologie la nivel republican şi cercetările ştiinţifice în domeniu au căpătat amploare şi profunzime, ducând la rezultate impunătoare.

Instructaj întru asigurarea securității antiincendiare în cadrul instituției

La data de 02.11.2021 în cadrul Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” a avut loc instruire continuă a personalului medical și auxiliar cu privire la reducerea riscului de incendii și a altor situații de urgență legate de exploatarea obiectelor industrial periculoase sub presiune, surselor de gaze de oxigen medical în cadrul instituției.

Ședința Grupului Tehnic de Lucru în TB

 La data de 30 septembrie 2021 a avut loc ședința GTL TB, în cadrul căreia s-au discutat rezultatele evaluării necesității în asistență specializată de staționar pentru tuberculoză în condițiile tranziției epidemiologice. Studiul s-a efectuat în cadrul proiectului TB REP 2.0 Centrul PAS cu suportul tehnic al consilierului regional pentru regiunea Europei de Est și Asiei Centrale a Parteneriatului Stop TB, în baza datelor Programului Național de Răspuns la Tuberculoză.

100 de ani de la fondarea Institutului Central de Cercetare a Tuberculozei din Federația Rusă

În cadrul Conferinței științifico-practice cu participare internațională, dedicată aniversării a 100 de ani de la fondarea Institutului Central de Cercetare a Tuberculozei din or. Moscova, Federația Rusă, Directorul Institutului de Ftiziopneumolgie „Chiril Draganiuc”, Dna Sofia Alexandru, a adus, în numele colectivului, sincere felicitări și noi succese creative în activitatea profesională și pentru colaborarea fructuoasă de-a lungul anilor.

Ședința Comitetului de Management al TB drogrezistente

Conform Planului de activitate a Departamentului de Coordonare a Programului Național de Răspuns la Tuberculoză si în scopul asigurarii si creșterii continue a calitatii conduitei cazului de TB DR, la data de 18 august 2021, în scop de pilotare, a avut loc, în format on-line, ședința Comitetului de Management al TB DR în cadrul căreiea au fost prezentate și discutate cazurile de TB drogrezistentă pentru includerea în tratament, corecţia schemei în funcţie de toleranţa şi rezultatele TSM, evaluarea cazurilor aflate în tratament la etapa

„Ordinul de Onoare”

Regretatului Profesor Dmitri SAIN i s-a conferit post-mortem „Ordinul de Onoare” în semn de profund omagiu și gratitudine pentru curajul, devotamentul și spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă în realizarea activității medicale în perioada pandemiei COVID-19. Ordinul a fost înmânat membrilor familiei de către președintele Republicii Moldova, Maia SANDU, la data de 12 august 2021.

Curs de instruire ,,Tratamentul video-asistat al tuberculozei”

La data de 15 iulie 2021 s-a încheiat Cursul de instruire cu genericul ,,Tratamentul video-asistat al tuberculozei”, care s-a desfășurat în perioada iunie-iulie pentru ftiziopneumologi, asistenți medicali și reprezenți ONG, în limbile romănă și rusă (Dispoziția MSMPS nr. 414-d din 01.06.2021).

Vizita de studiu a specialistilor implicati în activitatile de control a tuberculozei din Kazahstan în Republica Moldova

În scopul schimbului de experiență și preluarea practicilor în organizarea, furnizarea și finanțarea serviciilor non-medicale TB prestate de organizațiile non-guvernamentale în Republica Moldova, la data de 12.07.2021 la Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" a avut loc vizita de lucru a specialistilor din Centrul National de Ftiziopneumologie din Kazahstan,  reprezentanți ai Unitatății de coordonare a granturilor FG, dar si a ONG-urilor active în domeniul tuberculozei din Kazahstan.

Ziua Lucrătorului Medical si a Farmacistului

La data de 18 iunie 2021 a avut loc ședința festivă consacrată Zilei Lucrătorului Medical si a Farmacistului. Directorul institutului, Sofia ALEXANDRU a exprimat întregului colectiv înaltă apreciere și recunoştinţă pentru profesionalism, devotament, dăruire depuse în acordarea asistenței medicale, inclusiv în perioada plină de provocari pentru întreaga omenire privind infecția COVID-19.