IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Secţia Ftiziopneumologie

Şef de secţie:
Doina Rusu

Profilul secţiei:
Nivelul înalt de pregătire a specialiştilor şi dotarea cu utilaje moderne permit implementarea şi aplicarea tehnologiilor moderne de diagnosticare şi tratament al afecţiunilor pulmonare nespecifice ale aparatului respirator.