IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Proiecte cercetare / inovare

Proiecte din cadrul Program de Stat 2020-2023
Prioritatea Strategică I. Sănătate
 
 
Proiectul Particularitățile recidivei tuberculozei pulmonare”. Cifrul proiectului:20.80009.8007.23. Conducător: Elena Tudor, dr. în șt. med., conf. cercetător 
  
Proiectul Reacțiile de adaptare nespecifice generale ale organismului la bolnavii cu coinfecție TB/HIV”Cifrul proiectului:20.80009.8007.31. Conducător: Valeriu Djugostran, dr. hab. în șt. med., prof. cercetător 
 
Proiectul „Cercetări complexe de elaborare a noilor produse farmaceutice antiinfecţioase autohtone pentru optimizarea farmacoterapiei afecțiunilor stomatologice, orofaringiene şi auriculare”. Cifrul proiectului: 20.80009.8007.14. /Acord de Parteneriat cu USMF “Nicolae Testemițanu”/. Conducător: Vladimir Valica, dr. hab. în șt. med., prof. universitar  
 
 
Proiect din cadrul Ofertei de soluții de cercetare-inovare
privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19
 
Particularități clinico-imunologice și de tratament al co-infecției TB/COVID-19”, cifrul:20.70086.17/COV(70105). Conducător: Serghei Ghinda, dr. hab. în șt med., prof. cercetător.