IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Proiecte cercetare / inovare

PROGRAM INSTITUȚIONAL DE CERCETARE 
pentru anii 2024-2027
 
Prioritatea strategică
I.Sănătate
 
120101 Particularități clinico-imunogenetice și microbiologice ale tuberculozei cu localizări multiple. Conducător: Elena Tudor, dr. în șt. med., conf. cercetător 
120102  Impactul infecției COVID-19 asupra evoluției bolilor pulmonare cronice. Conducător: Larisa Procopișin, dr. în șt. med., conf. cercetător 
120103 Evoluția, transmisia și controlul tuberculozei rezistente la medicamente. Conducător: Valeriu Crudu, dr. în șt. med., conf. cercetător