IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

IFP News

„Investește pentru a pune capăt tuberculozei. Salvează vieți!”

La data de 24 martie 2022, a avut loc Conferința Națională dedicată Zilei Mondiale de Combatere a Tuberculozei sub egida Ministerului Sănătății cu implicarea organizațiilor societății civile și partenerii de dezvoltare cu sloganul „Investește pentru a pune capăt tuberculozei. Salvează vieți!”, organizată de Programul Național de Răspuns la Tuberculoză, Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”. Conferința a fost deschisă de către Dna Sofia Alexandru, Director IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”.

Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei

La data de 24 martie, începând cu anul 1993, se marchează Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei.

Atenție!

Atentie!
Apel către toate persoanele ce intenționează să traverseze sau au traversat frontiera RM, care primesc tratament antituberculos sau au nevoie de asistenta medicala specializata! La necesitate, pentru a preîntâmpina întreruperea tratamentului, Va puteți adresa către IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”.
Persoana de contact: Andrei CORLOTEANU, șef Departament de coordonare a PNRT
Tel.: 0 (67) 443997, [email protected]
sau 022 572 200, cancelaria

Programul național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025

La data de 23 februarie 2022 a fost aprobat de către Guvern Programul național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, orientat spre aplicarea strategiilor inovative întru reducerea poverii tuberculozei în Republica Moldova.

Atelier de lucru ”Implicarea organizațiilor societății civile în realizarea activităților de răspuns la tuberculoză”

În scopul optimizării conlucrării intersectoriale în vederea eficientizării măsurilor de răspuns la tuberculoză, la data de 15 februarie 2022 a avut loc Atelierul de lucru cu genericul ”Implicarea organizațiilor societății civile în realizarea activităților de răspuns la tuberculoză pe parcursul anului 2021: realizări, impedimente, perspective”, organizat de către Programul Național de Răspuns la Tuberculoză, Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” în colaborare cu Centrul PAS.

Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor din domeniul Științei

La data de 11 februarie se marchează în întreaga lume Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor din domeniul Stiinței, fiind adoptată la 22 decembrie 2015 de către Adunarea Generală a ONU, care are scopul de a recunoaște rolul femeilor și fetelor în știință nu numai ca beneficiari, ci și ca agenți ai schimbării, în accelerarea progresului către obiectivul de a asigura accesul tuturor la apă curată și canalizare până în 2030. Astfel, acest ev

Curs de instruire cu genericul „Tuberculoza și Covid-19”

În perioada 08, 10 februarie 2022 se desfășoară cursul de instruire pentru ftiziopneumologi cu genericul „Tuberculoza și Covid-19 (Dispoziția MSMPS nr. 89-d din 03.02.2022).

Eveniment cu genericul “Ce s-a realizat și ce urmează”

În perioada 21-22 decembrie 2021 a avut loc, on-line, Conferița cu genericul “Ce s-a realizat și ce urmează” organizată de către Coaliția Europeană Împotriva Tuberculozei în cadrul proiectului regional TB-REP 2.0. Centrul PAS. În cadrul evenimentului Dna Valentina Vilc, vicedirector Management și Strategii, Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, Coordonator PNRT, a relatat cu privire la implementarea unei abordari inovative centrate pe nevoile persoanei: tratamentul video-asistat al tuberculozei.

Participare în cadrul Conferinței internaționale cu genericul: „În căutarea căilor de eliminare a tuberculozei în Asia”

În perioada 8-9 decembrie 2021 a avut loc ce-a de-a patra conferința internațională cu genericul „În căutarea căilor de eliminare a tuberculozei în Asia”, organizată de către Centrul Național pentru Boli Infecțioase (NCCD) sub auspiciile Ministerului Sănătății din Mongolia, în cooperare cu Asociația Națională a Tuberculozei din Coreea (KNTA). În cadrul Conferinței au participat de peste 10 țări, inclusiv Republica Moldova.