IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
 • Romanian
 • English
 • Russian

Laboratorul Microbiologia şi Morfologia tuberculozei

Şef de laborator:
Valeriu Crudu, doctor în medicină, conferenţiar cercetător

Direcţia ştiinţifică:
Elaborarea şi perfecţionarea metodelor de laborator în diagnosticul microbiologic al tuberculozei şi altor maladii pulmonare; studierea variabilităţii agentului patogen, virulenţei şi patogenităţii formelor L-micobacteriene; studierea rezistentei M.tuberculosis către preparatele antituberculoase; studierea unor complecşi sintezaţi noi cu activitate antimicrobiană, antifungică şi antituberculoasă, metode molecular-genetice de diagnostic şi testare a rezistenţei medicamentoase.
Elaborarea unui sistem unic computerizat de monitorizare a rezistenţei antituberculoase pe plan naţional, perfecţionarea şi standardizarea metodelor microbiologice de diagnosticare a tuberculozei rezistente şi multirezistente la etapa actuală în republică.
 
Echipamente şi metode de cercetare:

 

BD ProbeTecTM
Amplificare izotermică (SDA) în fluorescenta şi detecţie rapidă
Randament de lucru major – 564 rezultate în 8 ore de lucru
Siguranţă în exploatare
Amplificare şi detecţie simultană
Securitate în exploatare (sistem închis)
Metoda izotermică
Simplu în exploatare
Posibilitate utilizare de soft EpiCenter, LIS
   
BACTEC MGIT 960
Pentru multiplicarea şi izolarea micobacteriilor
Testarea sensibilităţii M.tuberculosis către preparatele antituberculoase de linia 1 şi 2.
Sistem absolut automatizat.
Rezultate rapide şi tehnologie fluorescentă neinvazivă.
Economie de timp şi resurse.
Rezultatele sunt obţinute cu o rapiditate de 2-3 ori mai mare decât la metoda de rutină.
    
Test-sistemă molecular genetică"Genotip®MTBDR plus".
Pentru depistarea rapidă a M.tuberculosis complex şi testarea rezistenţei către Rifampicină şi Izoniazidă din tulpina izolată sau proba de spută.

"Genotip ® MTBDR plus" Hain test, este o metodologie molecular genetică de testare a sensibilităţii M.tuberculosis, în primul rând pentru tuberculoza multirezistentă. Metodologia aplicată este simplă, sigură, rapidă, uşor poate fi combinată cu alte metodologii, şi este aplicată în regim automat sau semiautomat. Test-sistemul "Genotip®MTBDR plus" permite de a depista agentul patogen din material patologic şi tot odată de a determina rezistenţa către Rifampicină şi Izoniazidă, preparate strategice în tratamentul tuberculozei.

    
Microscopia fluorescentă pentru depistarea pacienţilor cu tuberculoză.

Microscopia fluorescentă pentru depistarea Mycobacterium tuberculosis în spută este în continuare o metodă expres de diagnostic al tuberculozei. Această metodologie este cu 40% mai sensibilă decât metoda de colorare a frotiurilor prin metoda Ziehl-Neelson. Microscopia fluorescentă cu coloraţia frotiului cu auramin-rodamin este simplă în executare, cost ieftin, rezultatul investigaţiei poate obţinut în 3 ore. Microscopia fluorescentă este utilizată mai ales în biologie, ea fiind etalonul pentru alte tipuri de microscopie.

    
Servicii prestate
Examene microscopice pentru depistarea MBT din produse patologice – microscopia simpla, microscopia fluorescenta.
 • Însămânţări pe medii nutritive solide pentru izolarea culturilor pure de M.tuberculosis.
 • Însămânţări pe medii nutritive lichide pentru izolarea culturilor pure de M.tuberculosis prin metoda BACTEC MGIT 960.
 • Identificarea culturilor izolate de micobacterii.
 • Testarea sensibilităţii M.tuberculosis către preparatele antituberculoase de linia 1.
 • Testarea sensibilităţii M.tuberculosis către preparatele antituberculoase de linia 2.
 • Testarea sensibilităţii M.tuberculosis către preparatele antituberculoase de linia 1 prin metoda BACTEC MGIT 960.
 • Tipizarea tulpinilor de micobacterii nontuberculoase.
 • Evidenţierea si studierea formelor L-micobacteriene.
 • Investigaţii bacteriologice pentru izolarea florei nespecifice şi determinarea agentului patogen cu aprecierea sensibilităţii.
 • Investigaţii bacteriologice pentru depistarea florei fungice.
 • Cercetări citologice; Investigaţii morfopatologice de diagnostic a materialului biopsic endoscopic, a materialului biopsic prin puncţie, prin incizie, enucleare a proceselor patologice. Citologia exfoliativa (cercetarea celulelor atipice in cadrul examenului profilactic).