IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Avize

ANUNŢUL PRIVIND SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT
 
             Se anunţă susţinerea tezei de doctor
  
Candidat:                                        TOMA Cristina
Conducător ştiinţific:                     BOTNARU Victor, dr. hab. în şt. med., prof.univ.      
Consultant ştiinţific:                       BALICA Ion, dr. hab. în şt. med., conf.univ.
 
 
Consiliului ştiinţific specializat D 54.321-21-46 din cadrul IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”:
Iavorschi Constantin – preşedinte, dr. hab. în şt. med., profesor cercetător 
Tudor Elena - secretar, dr. în şt. med., conferenţiar cercetător        
Şciuca Svetlana, dr. hab. în şt. med., profesor universitar 
Corlăteanu Alexandru, dr. hab. în şt. med., conferenţiar universitar 
Bologa Vitalie, dr. în şt. med., conferenţiar cercetător
 
Referenţi oficiali: 
Matcovschi Sergiu, dr. hab. în şt. med., prof.univ.,  IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
David Aliona, dr. în şt. med., IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” 
 
Tema tezei „Particularităţile etiologice, clinico-epidemiologice şi de management ale pneumoniilor nosocomiale de nivelul instituţiei medicale republicane”
Specialitatea 321.07 – Ftiziopneumologie
 
Data 01 decembrie 2021, Ora 1300
 
Local IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, 
str. Constantin Vârnav 13.
 
Teza de doctor în ştiinţe medicale şi rezumatul tezei pot fi consultate la biblioteca IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, pe pagina web a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (www.anacec.mdhttp://www.cnaa.md/thesis/57614/ sau Rezumatul tezei și Teza.

Susținere publică. Link: https://youtu.be/Z6-64AHZR7Y