IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Avize

ANUNŢUL PRIVIND SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT
 
             Se anunţă susţinerea tezei de doctor
  
Candidat:                     Guila Angela
Conducător ştiinţific:    Ghinda Serghei, dr. hab. în șt. med., prof. cercetător
Consultant ştiinţific:     Tudor Elena, dr. în şt. med., conf. cercetător
 
 
Consiliului ştiinţific specializat D 313.01-23-130 din cadrul IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”:
Preşedinte: 
Plăcintă Gheorghe, dr. hab. în şt. med., conf. universitar, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”
Secretar: Procopișin Lаrisа, dr. în șt. med, conf. cercetător, IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”
Membri: 
Balan Greta, dr. hab. în şt. în med., conf. universitar, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”
Smeșnoi Valentina, dr. în şt. med., IMSP SCBI „Toma Ciorbă”
Bologa Vitalie, dr. şt. med., conf. cercet., IMSP IFP „Chiril Draganiuc”
 
Referenţi oficiali: 
Gudumac Valentin, dr. hab. în şt. med., prof. universitar, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”
Iavorschi Constantin, dr. hab. în şt. med., prof. cercetător, IMSP IFP „Chiril Draganiuc”
 
Tema tezei „Caracterul reactivităţii imunologice la pacienţii cu tuberculoză pulmonară asociată cu toxocaroză”
Specialitatea 313.01 - Imunologie
     
Data: 28 februarie 2024, Ora 13:00 
     
Local: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, 
str. Constantin Vârnav 13.
 
Teza de doctor în ştiinţe medicale şi rezumatul tezei pot fi consultate la biblioteca IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, pe pagina web a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare www.anacec.md (https://www.anacec.md/files/Guila-teza.pdf / https://www.anacec.md/files/Guila-rezumat.pdf)
Susținere publică. Link: https://www.youtube.com/watch?v=vLlNtEWgNu8