IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Avize

A V I Z

La data de 26 noiembrie 2020, ora 13.00, va avea loc ședința Consiiului științific, Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”

Ordinea de zi


1. Discutarea şi aprobarea rezultatelor științifice obținute în anul 2020 din cadrul Programului de Stat (2020-2023), proiectul de cercetare „Particularitățile recidivei tuberculozei pulmonare”, cifrul: 20.80009.8007.23
Raportor: Elena Tudor, dr. în șt med., conf. cercetător, director de proiect
2. Discutarea şi aprobarea rezultatelor științifice obținute în anul 2020 din cadrul Programului de Stat (2020-2023), proiectul de cercetare „Reacțiile de adaptare nespecifice generale ale organismului la bolnavii cu co-infecție TB/HIV”, cifrul: 20.80009.8007.31
Raportor: Valeriu Djugostran, dr. hab. în șt med., prof. cercetător, director de proiect
3. Discutarea şi aprobarea rezultatelor științifice obținute în anul 2020 din cadrul Programului de Stat (2020-2023), proiectul de cercetare „Cercetări complexe de elaborare a noilor produse farmaceutice antiinfecţioase autohtone pentru optimizarea farmacoterapiei afecțiunilor stomatologice, orofaringiene şi auriculare”, cifrul: 20.80009.8007.14. (Acord de Parteneriat cu USMF “Nicolae Testemițanu”, director de proiect Prof. Vladimir Valica)
Raportor: Valeriu Crudu, dr. în șt med., conf. cercetător
4. Discutarea şi aprobarea rezultatelor științifice obținute în anul 2020 din cadrul Ofertei de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19, proiectul de cercetare „Particularități clinico-imunologice și de tratament al co-infecției TB/COVID-19”, cifrul: 20.70086.17/COV(70105).
5. Raportor: Serghei Ghinda, dr. hab. în șt med., prof. cercetător, director de proiect

Experți ai Secției Științei ale Vieții, AȘM
Paladi Gheorghe, dr. hab. șt. med., profesor universitar, academician
Tudor Braniste, dr. hab. șt. med., profesor universitar

Link-ul ședinței: https://meet.google.com/mii-rpiv-deh?authuser=0