IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Curs de intruire postuniversitar ”Recuperarea Medicală Respiratorie: de la teorie la practică”