IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Conferință științifico-practică cu genericul „Consolidarea și susținerea culturii drepturilor omului în TB”

La data de 08 decembrie 2023 s-a desfășurat Conferința științifico-practică consacrată Zilei Internaționale a Drepturilor Omului cu genericul „Consolidarea și susținerea culturii drepturilor omului în TB”, organizată de către Platforma TB din Republica Moldova în comun cu Societatea de Ftiziopneumologie din RM, PNRT și alți parteneri activi în combaterea TB. În cadrul Conferinței s-a discutat aspectele de vulnerabilitate ale persoanelor afectate de tuberculoza,  drepturile omului și tuberculoza, inclusiv în sistemul administrației naționale a penitenciarelor,  asigurarea accesului la diangnosticul TB, mecanismului de implementare a suportului pentru aderență la tramentul pentru TB din resursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Cu privire la abordările inovative în screeninglul și tratamentul tuberculozei centrate pe persoană în Republica Moldova, implicarea autorităților publice locale în răspunsul teritorial la tuberculoză. Actualități în cercetare în tuberculoză.