IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
 • Romanian
 • English
 • Russian

Secţia Radiologie

Şef de secţie:
Nicolae Nalivaico, doctor în medicină, conferenţiar universitar

Execută explorări moderne şi complexe de radiodiagnostic (grafie, scopie, tomografie). Se aplică pe scară largă contrastarea artificială a diferitor organe şi sisteme (organele tubului digestiv, căile urinare şi biliare), care asigură o eficienţă înaltă în verificarea diagnosticului.

Profilul secţiei:

 • Investigaţii radiologice complexe (radioscopia, radiografia) ale pacienţilor cu diverse patologii ale sistemului respirator, osteoarticular şi altor sisteme;
 • tomografie convenţională;
 • bronhografia;
 • radiofotografia diagnostică;
 • urografia intravenoasă;
 • pielografia ascendentă;
 • cistografia;
 • dirijarea activităţii radiologilor şi tehnicienilor radiologi din instituţiile de profil ftiziopneumologic cu evaluarea calităţii examenelor radiologice cu acordarea ajutorului metodic, practic şi implementarea metodelor noi de investigaţii radiodiagnostice. Acordarea suportului organizator-metodic serviciului radiologic din republică privind depistarea oportună a tuberculozei şi altor maladii nespecifice ale sistemului respirator.