IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Secţia Multidrogrezistenţă

Şef de secţie:
Crivenco Galina, dr. în șt. med., conf. cercetător

Profilul secţiei:
Tratamentul bolnavilor de tuberculoză pulmonară multidrogrezistentă prin implementarea şi aplicarea tehnologiilor moderne.