IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Servicii

Ftiziopneumologie, ftiziopediatrie, urologie, cardiologie, neurologie, ginecologie, otorinolaringologie, oftalmologie, ortopedie şi traumatologie, dermatologie, chirurgie, alergologie şi imunologie clinică, bronhologie, radiologie, stomatologie.

__________________________________

Accesul pacienților pentru serviciile prestate în IFP “Chiril Draganiuc” - Programare acces consultații

Date de contact cu privire la starea pacientului internat/externat

Darea de seamă cu privire la îndeplinirea devizului de venituri și cheltuieli al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” din mijloacele FAOAM la 01.01.2022

Planul de activitate a Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” pentru anul 2022

Declarație de răspundere managerială, anul 2022

Volumul de asistență medicală planificat în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022

____________________________________

Situația economică-financiară a IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” la 30.06.2021.

Realizare zi/pat, 6 luni, anul 2021

Planul anual de îmbunătățire a calității serviciilor medicale și siguranței pacienților, anul 2021

_____________________________________ 

Lista echipamentului de protecție individuală, medicamente, dezinfectanți recepționate în baza Dispozițiilor de distribuție a MSMPS 18.07-01.10.2020

 ______________________________________

Gradul de satisfacție a pacienților  Clinica Vorniceni  Clinica Centrală

____________________________________

Situația economico-financiară a IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” la 30.09.2020

Acord adițional la volumul de asitență medicală în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2020

Acord adițional nr. 1  Acord adițional nr. 2 

Acord adițional nr. 3  Acord adițional nr. 4

Acord adițional nr. 5  Acord adițional nr. 6

Acord adițional nr. 7  Acord adițional nr. 8

Acord adițional nr. 9

_______________________________________

Volumul de asistență medicală acordată (trim III, anul 2020)

Volumul de asistență medicală acordată (trim II, anul 2020)

Volumul de asistență medicală acordată (trim I, anul 2020)

______________________________________

Activitatea IFP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” pentru anul 2019

Volumul de asistență medicală planificat în cadrul asigulării obligatorii de aistență medicală pentru anul 2020

Declarația pe răspundere managerială

Catalogul unificat de tarife

Ghidul integrității medicale din Republica Moldova

_____________________________________

Volumul de asistență medicală acordată (anul 2019)

Volumul de asistență medicală acordată (trim III, 2019)

Volumul de asistență medicală acordată (trim II, 2019)

Volumul de asistență medicală acordată (trim I, 2019)

______________________________________

Volumul de asistență medicală planificat în cadrul asigulării obligatorii de aistență medicală pentru anul 2019

Asistență medicală

______________________________________

Declarație de răspundere managerială

Activitatea IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, anul 2018

Volumul de asistență medicală planificat în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2018

Asistență medicală

 
Gradul de satisfacție a pacienților

Gradul de satisfacție a pacienților internați în clinica Chișinău
Gradul de satisfacție a pacienților internați în clinica Vorniceni

Primul laborator de analize medicale public din Republica Moldova acreditat la cerințele standardului ISO - Laboratorul Național de Referință în Microbiologia Tuberculozei, Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”
 

Asistența medicală spitalicească specializată și de ambulatoriu, acordată în cadrul Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, inclusiv clinica Vorniceni, este de calitate înaltă, confirmată prin Certificatul de Acreditare nr. 1951 din 23.10.2023, eliberat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică al MSMPS.

files/u1/Certificat_de_acreditare_2023_.pdf

Regulamentul de organizare și funcționare al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”