IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Directii stiintifice

Direcţiile de cercetare ale Institutului sunt:
epidemiologia, diagnosticul, tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice, precum şi recuperarea medico-socială a pacienţilor.

Regulament Comisia de Bioetică