IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

IFP News

La Mulți Ani!

 

Conferință națională cu participare internațională ”Noi abordări în controlul bolilor respiratorii. Intregrarea serviciilor”

 În perioada 20-21 decembrie 2023 se desfășoară Conferință națională cu participare internațională cu genericul ”Noi abordări în controlul bolilor respiratorii. Intregrarea serviciilor”, organizată de către Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, PNRT, Societatea de Micobacteriologie Clinică, Societatea de Ftiziopneumologie din Republica Moldova, USMF „Nicolae Testemițanu”.

Curs de instruire postuniversitară ”Recuperarea Medicală Respiratorie: de la teorie la practică”

În perioada 15-16 decembrie 2023 se desfășoară Cursul de instruire postuniversitară ”Recuperarea Medicală Respiratorie: de la teorie la practică”, organizat de către Societatea de Ftiziopneumologie din Republica Moldova, Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași, România, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Societatea Specialiștilor în Reabilitarea Medicală și Medicină Fizică din Republica Moldova, USMF „Nicolae Testemițanu”. Coordonator de program Conf. Univ. Dr.

Prima licitație pentru contractarea serviciilor de proiectare, în cadrul Proiectului Eficiența Energetică în Moldova

A fost lansată prima licitație pentru contractarea serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție, în cadrul Proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova. Procedura de licitație cuprinde 4 loturi care vizează lucrări de reabilitare termică a clădirilor în următoarele instituții medicale: Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală/Institutul de Ftiziopneumologie, Institutul de Cardiologie și Spitalul Clinic de Psihiatrie.

Conferință științifico-practică cu genericul „Consolidarea și susținerea culturii drepturilor omului în TB”

La data de 08 decembrie 2023 s-a desfășurat Conferința științifico-practică consacrată Zilei Internaționale a Drepturilor Omului cu genericul „Consolidarea și susținerea culturii drepturilor omului în TB”, organizată de către Platforma TB din Republica Moldova în comun cu Societatea de Ftiziopneumologie din RM, PNRT și alți parteneri activi în combaterea TB.

Donație de medicamente pentru tratamentul tuberculozei drogrezistente

La data de 07.12.2023 în cadrul IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” s-a desfășurat evenimentul de transmitere oficială a unui lot de medicamente pentru tratamentul tuberculozei drogrezistente. Donația a fost oferită de către Guvernului Japoniei și a constituit cinci tipuri de medicamente, care acoperă 50 de cursuri de tratament, destinate adulților și șase tipuri de medicamente pentru zece cursuri de tratament, destinate copiilor, în sumă totală de 330.533,69 dolari.

În memoriam Vasile Degteariov, dr. hab. în șt. med., conferențiar cercetător

La data de 22 noiembrie 2023 a trecut în neființă Dl. Vasile Degteariov, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător.

Ziua Mondială de luptă împotriva Bronhopneumopatiei Obstructive Cronice

Începând cu anul 2002, anual, în luna noiembrie, se marchează Ziua Mondială de luptă împotriva Bronhopneumopatiei Obstructive Cronice, care reprezintă un eveniment important de conștientizare și educare privind BPOC, evidențiază importanța sănătății pulmonare, a diagnosticării precoce a patologie și a intervențiilor oportune. În acest context, la 17 noiembrie 2023 s-a desfășurat Conferinţa ştiinţifico-practică consacrată acestui eveniment cu genericul ”Respirația este viață – Acționați mai devreme”.