IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Secţia Consultativă

Şef de secţie:
Aliona David

Acordă asistenţă consultativă şi diagnostică pacienţilor cu tuberculoză şi afecţiuni nespecifice ale aparatului respirator din teritoriul Republicii Moldova. Anual sunt consultaţi peste 27000 pacienţi, inclusiv copii.
Sunt utilizate metode moderne de diagnostic întru depistarea şi tratamentul tuberculozei, de asemenea se acordă asistenţă medicală consultativă, diagnostico-curativă pacienţilor cu patologii nespecifice ale aparatului respirator.
Asistenţă consultativă la nivel profesional înalt acordă profesori, doctori habilitaţi şi doctori în medicină, biologie.
La acest nivel se verifică diagnosticul, se indică tratamentele de durată şi se selectează pacienţii pentru internare ulterioară în Clinica IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.