IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Curs de instruire postuniversitară ”Recuperarea Medicală Respiratorie: de la teorie la practică”

În perioada 15-16 decembrie 2023 se desfășoară Cursul de instruire postuniversitară ”Recuperarea Medicală Respiratorie: de la teorie la practică”, organizat de către Societatea de Ftiziopneumologie din Republica Moldova, Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași, România, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Societatea Specialiștilor în Reabilitarea Medicală și Medicină Fizică din Republica Moldova, USMF „Nicolae Testemițanu”. Coordonator de program Conf. Univ. Dr. Paraschiva Postolache, FCCP, Iași, România. Cursul include tematici cu privire la recuperarea respiratorie: actualități, elaborare de program, provocări, soluții de redresare, beneficii, recuperare respiratorie în diferite afecțiuni pulmonare, tehnici practice.