IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Ziua Lucrătorului Medical si a Farmacistului

În cadrul ședinței festive consacrată Zilei Lucrătorului Medical si a Farmacistului au fost aduse mesaje de felicitare, înaltă apreciere și recunoştinţă pentru profesionalism, devotament, activitate prodigioasă în sistemul ocrotirii sănătății, responsabilitate, contribuție remarcabilă la perfecționarea calității asistenței medicale acordate populației care au fost menționate cu Diplome ale Ministerului Sănătății, Diplome din partea Federației Sindicale ”Sănătatea” din Repubica Moldova și din partea institutiei.
Cordiale felicitări, multă sănătate, bunăstare și prosperitate!