IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

News

In anul 2020, aproximativ un miliard de oameni se vor infecta cu bacilul tuberculozei

Tuberculoza este cea mai răspândită şi cea mai persistentă boală infecţioasă. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) estimează la circa opt milioane numărul de cazuri noi înregistrate anual şi la aproximativ trei milioane numărul de decese de tuberculoză. Dacă această boală nu va fi strict controlată, în anul 2020 circa un miliard de oameni se vor infecta cu bacilul tuberculozei, peste 150 milioane vor face boală activă, iar 36 milioane vor deceda din cauza acestei maladii.

Sindicatele cer perfecţionarea legislaţiei cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu refuzul instituţiilor medico-sanitare de a acorda salariaţilor asistenţă medicală în baza poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, pe motivul neachitării la timp de către angajator a contribuţiilor de asigurări medicale, comunică agenţia multimedia Novosti-Moldova.
 

Ministerul Sănătății a inițiat noi consultări publice

Ministerul Sănătății a inițiat consultări publice asupra următoarelor proiecte de Hotărâri de Guvern:

Ordinul MS cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor

In conformitate cu ordinul Ministerului Sănătăţii nr.75-p § 1 „Cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor”- p. 5 – Preşedinţii Comisiilor de atestare vor organiza procesul de evaluare, atestare şi conferire a categoriilor de calificare medicilor şi farmaciştilor în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin prezentul ordin.

65 ani de la instituirea Serviciului municipal de ftiziopneumologie din Chișinău

Serviciul municipal de ftiziopneumologie din or. Chișinău marchează 65 ani de la instituire. Cu această ocazie, pe 22 iunie, la Casa Sindicatelor, a avut loc o conferință științifico-practică cu participarea specialiștilor din acest domeniu. La eveniment au mai fost prezenți viceprim-ministrul Mihai Moldovanu,  viceministrul Viorel Soltan, șefa Direcției de Sănătate din cadrul Primăriei Municiului Chișinău ș.a.

Cel mai mare omagiu pe care putem să i-l aducem ilustrului savant sunt succesele noastre în lupta cu tuberculoza

La 27 aprilie curent, la Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” din  municipiul Chișinău, a avut loc conferinţa ştiinţifică "Actualități în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul și tratamentul tuberculozei și afecțiunilor pulmonare nespecifice", consacrată evenimentului de 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc.

Chiril Draganiuc

Chiril Draganiuc
27 aprilie 1931 - 3 iunie 2004

 


Curs de instruire cu tematica „Managementul tuberculozei multirezistente şi cu rezistenţă extinsă”

Răspândirea tuberculozei cu germeni rezistenţi este o problemă de sănătate publică, prevalenta multidrog rezistenţei fiind un indicator al eficienţei programelor de control al tuberculozei. Unele particularităţi ale controlului TB MDR (tratament cu durată prelungită, costuri crescute, rate de succes scăzute) fac din acest domeniu o preocupare prioritară în cadrul activităţilor de control al tuberculozei.