IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Serviciul Relaţii Internaţionale şi Transfer Tehnologic

Crearea, completarea, studierea şi utilizarea fondului consultativ–informaţional şi fondului de patent al institutului. Planificarea, evidenţa şi contabilizarea activităţii de patentare. Recenzarea şi expertizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică, invenţilor şi inovaţiilor.