IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Primul laborator de analize medicale public din R. Moldova acreditat la cerințele standardului ISO - LNR, IFP "Chiril Draganiuc"

În conformitate cu cerințele stabdardului SM EN ISO/IEC 17011:2017 “Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele de acreditare care acrediteaza organisme de evaluare a conformității”, documentele MOLDAC și în baza Avizului Comisiei de Recomandare a acreditării nr.27 din 23.05.2022, la data de 25.05.2022 Laboratorului Național de Referință în Microbiologia Tuberculozei, i s-a înmânat oficial Certificatul de Acreditare, fiind primul laborator de analize medicale public din Republica Moldova, acreditat la cerințele standardului ISO 15189. Aceasta denotă credibilitate în rezultatele obținute, minimizarea riscului de rezultate eronate care contribuie la stabilirea unui diagnostic al tuberculozei corect, factor important în ameliorarea situației epidemiologie a tuberculozei în republică. Aducem sincere mulțumiri colectivului laboratorului pentru succesele obținute și urăm succese în continuare cu rezultate de performanță!