IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

„Investește pentru a pune capăt tuberculozei. Salvează vieți!”

La data de 24 martie 2022, a avut loc Conferința Națională dedicată Zilei Mondiale de Combatere a Tuberculozei sub egida Ministerului Sănătății cu implicarea organizațiilor societății civile și partenerii de dezvoltare cu sloganul „Investește pentru a pune capăt tuberculozei. Salvează vieți!”, organizată de Programul Național de Răspuns la Tuberculoză, Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”. Conferința a fost deschisă de către Dna Sofia Alexandru, Director IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”. La deschiderea oficială au luat cuvânt Dl Dan Perciun, Președintele Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, președintele mișcării parlamentare TB CAUCUS Moldova, Dna Svetlana Nicolaescu, Secretar de Stat, Ministerul Sănătății, Dl Alexandru Voloc, Reprezentant OMS/Moldova, Dna Oxana Rucșineanu, Director executiv, AO SMIT, Platforma TB. Cu privire la accesul la medicamentele antituberculoase inovative și regimuri scurte de tratament pentru tuberculoza drog rezistentă a relatat Dna Valentina Vila, Coordonator Programul Național de Răspuns la Tuberculoză. În cadrul ședinței au fost prezentate rezultatele cercetării BPAL în vederea tramentului tuberculozei drogrezistente, de către Dl Stephanie Siedel, Coordonator TB ALLIANCE. Deasemenea ,a fost adusă la cunoștință informație, de către Dna Cristina Celan, Coordonator Centrul PAS, referitor la acceptabilitatea și fezabilitatea tehnologiei digitale „i like vst” pentru creșterea aderenței la tratamentul tuberculozei în Republica Moldova. Dna Oxana Rucșineanu, Director executiv, AO SMIT, a vorbit referitor la rezultatele obținute în rezultatul evaluării barierelor privind implicarea comunitară, drepturile omului, aspectele de gen și stigma în Republica Moldova. Cu privire la intervenţiile sociale în conduita copilului afectat de tuberculoză a relatat Dna Tamara Fornea, Doctor în sociologie, consultant independent, Oxana MIRON, Doctor în drept, expert politici social. MAGENTA a prezentat informație cu privire la Tuberculoza în moldova: cunoștințe, atitudini și practici – 2021. În cadrul Conferinței au participat reprezentanți ai IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, CNAM, UCIMP, Centrul PAS, ONG active în domeniul TB și HIV, Medicii ftiziopneumologi din teritorii, Direcția Generală Asistență Socială și Sănătate mun. Chișinău, Direcția principală a sănătății și protecției sociale UTA Găgăuzia, Secția Sănătate a Primăriei mun. Bălți, Medicii ftiziopneumologi din teritoriul malul stâng, Caterda Prneumoftiziologie USMF „Nicloe Testemițanu„, ANSP, ANP MJ, Medicii ftiziopneumologi din serviciul spitalicesc FP, inclusiv die pe malul stâng. În încheere s-a menționat despre problemele majore în controlul tuberculozei, co-infecției TB/HIV, inclusiv în asociere a infecției COVID-19 și despre consecințele acestor infecții asupra controlului tuberculozei, despre punctele necesare de a fi fortificate, despre importanța intensificării activităților comune pentru a preveni o agravare a situației epidemiologice a tuberculozei în timpul luptei cu pandemia globală. S-au menționat scopul și obiectivele generale ale Programului național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, aprobat de către Guvern la 23 februarie 2022, care sunt: reducerea către anul 2025 a poverii tuberculozei în Republica Moldova prin reducerea mortalității cu 75%, a incidenței cu 50%, comparativ cu datele din 2015, și atingerea zero costuri catastrofale pentru pacienții cu tuberculoză.