IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei

La data de 24 martie, începând cu anul 1993, se marchează Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei. Sloganul pentru anul 2022 este ,,Investește pentru a pune capăt tuberculozei. Salvează vieți!", avînd scop de a sensibiliza publicul cu privire la consecințele devastatoare ale bolii și pentru a intensifica eforturile în vederea stopării epidemiei globale de tuberculoză, care, conform Organizația Mondială a Sănătății, rămâne „unul dintre cei mai letali ucigași infecțioși”. Zilnic, la nivel mondial în jurul la 28.000 de persoane se îmbolnăvesc de tuberculoză, maladie care poate fi prevenită și vindecată. Începând cu anul 2000 eforturile globale de combatere a tuberculozei au salvat aproximativ 63 de milioane de vieți. Republica Moldova rămâne a fi țara cu prioritare înaltă în controlul tuberculozei în Regiunea Europeană. În plan național tuberculoza rămâne una dintre problemele prioritare de sănătate publică, țara aflându-se printre 30 țări cu povară înaltă a tuberculozei multidrogrezistente din lume. Impactul sever al infecției COVID-19 din ultimii 2 ani a fost extrem de provocator la nivel global. Perturbațiile cauzate de pandemie au dus la creșterea mortalității prin TB, au scăzut numărul de persoane diagnosticate și tratate de TB și au afectat drepturile persoanelor cu TB. În Republica Moldova în anul 2020 s-a constat o reducere cu 38,7% a notificării cazurilor de TB comparativ cu anul 2019, iar în 2021, datorită eforturilor comune de control al TB, numărul de cazuri diagnosticate cu TB a crescut cu 17,6% versus anul 2020. Incidența cazuri noi și recidive privind tuberculoza în anul 2021 a constituit 51,5 la 100 mii populație (2067 cazuri); în 2020 a constituit 43,8 la 100 mii populație (1761 cazuri), pentru anul 2019 a constituit 71,6 la 100 mii populație (2877 cazuri). O provocare pentru un control eficient al tuberculozei este asocierea tuberculozei cu infecția HIV. Ponderea co-infecţiei TB/HIV printre cazurile noi și recidive TB în anul 2021 a constituit 10,3% (213 cazuri), pentru anul 2020 a fost 12,4% (219 cazuri), în comparație cu anul 2019 - 10,2% (295 cazuri). Mortalitatea prin TB pentru anul 2021 a constituit 4,8 la la 100.000 populație (194 cazuri), în 2020 a constituit 5,2 la 100 mii populație (209 cazuri), comparativ cu anul 2019 – 6,2 la 100 mii populație (248 cazuri). Diagnosticul și tratamentul tuberculozei în Republica Moldova este gratuit, iar adresarea la timp după asistență medicală și administrarea cu strictețe a tratamentului indicat sunt componentele de bază pentru un tratament de succes. Rata succesului tratamentului pentru cohorta anului 2020 a cazurilor noi de TB pulmonară sensibilă, bacteriologic confirmată este de 81,4%. Pentru anul 2019 rata de succes a constituit 83,3%. Rata succesului tratamentului cazurilor noi TB MDR pentru cohorta 2019 constituie 79,5%, pentru cohorta TB MDR din anul 2018 – 73%. La data de 23.02.2022 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, precum și planul de acțiuni pentru implementarea acestuia. Scopul Programului este reducerea poverii tuberculozei ca problemă de sănătate publică în Republica Moldova, prin reducerea mortalității cu 75%, a incidenței cu 50%. Până în anul 2025, în rezultatul implementării Programului, se propune atingerea a mai multor rezultate prin asigurarea accesului universal și echitabil la diagnostic și tratament pentru toți cetățenii. Programul se bazează pe principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă și de a asigura respectarea, protecția și îndeplinirea drepturilor omului, în special a dreptului la cel mai înalt standard de sănătate și a elementelor lui de bază: disponibilitate, accesibilitate (accesibilitatea fără discriminare, accesibilitatea fizică, accesibilitatea economică, accesibilitatea informațiilor), acceptabilitate și calitate. Ținând cont de sporirea fluxului de refugiați din Ucraina în Republica Moldova și riscurile asociate pentru sănătate publică, este organizată supravegherea și acordarea asistenței medicale în cazul maladiilor social condiționate (inclusiv, tuberculoza). Refugiații, care necesită diagnostic, tratament și supravegherea tuberculozei beneficiază de asistență medicală specializată de profil ftiziopneumologic gratuit.   

Investiți pentru a pune capăt tuberculozei. Salvați vieți! #Invest to End TB #Save lives!