IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Atenție!

Atentie!
Apel către toate persoanele ce intenționează să traverseze sau au traversat frontiera RM, care primesc tratament antituberculos sau au nevoie de asistenta medicala specializata! La necesitate, pentru a preîntâmpina întreruperea tratamentului, Va puteți adresa către IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”.
Persoana de contact: Andrei CORLOTEANU, șef Departament de coordonare a PNRT
Tel.: 0 (67) 443997, [email protected]
sau 022 572 200, cancelaria

Suntem alături de Dvs!

Внимание!
Обращение ко всем лицам, намеревающимся пересечь или пересекшим границу Молдовы, которые принимают противотуберкулезное лечение или нуждаются в специализированной медицинской помощи! При необходимости, чтобы предотвратить прерывание лечения, вы можете обратиться в Институт Фтизиопульмонологии им. Кирилла Драганюка.
Контактное лицо: Андрей КОРЛОТЯНУ, заведующий Департамента координации НППТ
Тел: 0 (67) 443997, [email protected]
или 022 572 200, канцелярия

Мы с вами!