IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Programul național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025

La data de 23 februarie 2022 a fost aprobat de către Guvern Programul național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, orientat spre aplicarea strategiilor inovative întru reducerea poverii tuberculozei în Republica Moldova. Programul național a fost elaborat în cadrul unui proces de colaborare transparent, activ și participativ, condus de un grup de lucru format din reprezentanți ai Programul național de răspuns la tuberculoză, coordonator Program Dna Vilc Valentina, vicedirector management și strategii, Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, Ministerului Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății, precum și ai altor instituții de stat, organizații neguvernamentale și parteneri internaționali de dezvoltare, cărora aducem mulțumiri. La baza elaborării Programului național au stat pilonii și componentele Strategiei End TB: I. Îngrijire și prevenire integrate, centrate pe persoană; II. Politici îndrăznețe și sisteme de suport; III. Intensificarea cercetărilor și inovațiilor. Scopul și obiectivele generale ale Programului este reducerea către anul 2025 a poverii tuberculozei în Republica Moldova prin reducerea mortalității cu 75%, a incidenței cu 50%, comparativ cu datele din 2015, și atingerea zero costuri catastrofale pentru pacienții cu tuberculoză.