IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Atelier de lucru ”Implicarea organizațiilor societății civile în realizarea activităților de răspuns la tuberculoză”

În scopul optimizării conlucrării intersectoriale în vederea eficientizării măsurilor de răspuns la tuberculoză, la data de 15 februarie 2022 a avut loc Atelierul de lucru cu genericul ”Implicarea organizațiilor societății civile în realizarea activităților de răspuns la tuberculoză pe parcursul anului 2021: realizări, impedimente, perspective”, organizat de către Programul Național de Răspuns la Tuberculoză, Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” în colaborare cu Centrul PAS. Eveniment realizat în conformitate cu activitățile Programului Național de Răspuns la Tuberculoză. Dna Lucia Pîrțînă, coordonator programe Centrul PAS, a relatat cu privire la implicarea organizațiilor societății civile în activitățile de răspuns la tuberculoză: activități susținute de Fondul Global pe parcursul anului 2021. Dna Valentina Vilc, Coordonator PNRT a informat cu privire la Tuberculoza în Republica Moldova: date statistice, tendințe. ONG au relatat cu privire la realizarea activităților de răspuns la tuberculoză pe parcursul anului 2021: realizări, impedimente, perspective: SMIT(Societatea Moldovei împotriva Tuberculozei), UES (Uniunea pentru Echitate și Sănătate) Speranța Terrei, AFI (Act For Involvement), AFI Anenii, APT (Asociația Psihologilor din Tighina), PMS (Programe Medico-Sociale) și Aktiv. În concluzii au luat cuvânt Dna Valentina Vilc, Coordonator PNRT, Prof. Constantin Iavorschi, Dna Sofia Alexandru, Director IFP ”Chiril Draganiuc” și Lucia Pîrțînă, coordonator programe Centrul PAS.