IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor din domeniul Științei

La data de 11 februarie se marchează în întreaga lume Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor din domeniul Stiinței, fiind adoptată la 22 decembrie 2015 de către Adunarea Generală a ONU, care are scopul de a recunoaște rolul femeilor și fetelor în știință nu numai ca beneficiari, ci și ca agenți ai schimbării, în accelerarea progresului către obiectivul de a asigura accesul tuturor la apă curată și canalizare până în 2030. Astfel, acest eveniment, în anul 2022 se marchează sub genericul „Echitate, diversitate și incluziune: Apa ne unește”.
Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor din domeniul Stiinței, pentru succese remarcabile în domeniul cercetării și inovării, directorul institutului, Sofia ALEXANDRU, aduce sincere felicitări tuturor Femeilor și Fetelor care își dedică viața cercetării și inovării și urează mari succese în plan profesional, prosperitate, bucurii și bunăstare.