IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Eveniment cu genericul “Ce s-a realizat și ce urmează”

În perioada 21-22 decembrie 2021 a avut loc, on-line, Conferița cu genericul “Ce s-a realizat și ce urmează” organizată de către Coaliția Europeană Împotriva Tuberculozei în cadrul proiectului regional TB-REP 2.0. Centrul PAS. În cadrul evenimentului Dna Valentina Vilc, vicedirector Management și Strategii, Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, Coordonator PNRT, a relatat cu privire la implementarea unei abordari inovative centrate pe nevoile persoanei: tratamentul video-asistat al tuberculozei. instrumente de conlucrarea cu ONG în implementarea tratamentului video-asistat și cu privire la experiența implementării a tratamentului video-asistat în Republica Moldova. Coaliția Europeană Împotriva Tuberculozei împreună cu partenerii regionali și naționali ai proiectului, a recunoscut contribuția semnificativă la dezvoltarea parteneriatelor multisectoriale în eliminarea tuberculozei în țările din regiunea EEAC, inclusiv Republica Moldova. În semn de recunoștința, pentru deschiderea față de cooperarea cu organizațiile societății civile și comunitățile afectate de tuberculoză în răspunsul la tuberculoză, pentru interacțiunea eficientă cu societatea civilă din Republica Moldova, consolidarea eforturilor tuturor părților interesate din diferite sectoare întru eliminarea tuberculozei, echipele și persoanele implicate active au fost decernate cu premii din partea TB-REP și Coaliția Europeană Împotriva Tuberculozei “Premiul TB-REP 2.0” și „Premiul pentru Parteneriat întru a pune capăt tuberculozei”.