IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Participare în cadrul Conferinței internaționale cu genericul: „În căutarea căilor de eliminare a tuberculozei în Asia”

În perioada 8-9 decembrie 2021 a avut loc ce-a de-a patra conferința internațională cu genericul „În căutarea căilor de eliminare a tuberculozei în Asia”, organizată de către Centrul Național pentru Boli Infecțioase (NCCD) sub auspiciile Ministerului Sănătății din Mongolia, în cooperare cu Asociația Națională a Tuberculozei din Coreea (KNTA). În cadrul Conferinței au participat de peste 10 țări, inclusiv Republica Moldova. În cadrul Sesiunii: Impactul pandemiei de COVID-19 asupra programelor de control al tuberculozei, dna Sofia Alexandru, Direcotor IFP “Chiril Draganiuc”, a relatat cu privire la situația epidemiologică a tuberculozei în Republica Moldova în pandemia COVID-19. Colectivul de autori din cadrul Catedrei de Pneumoftiziologie a USMF “Nicolae Testemițanu” , în Sesiunile II, III și IV cu genericul: Noile tehnologii în îngrijirea și serviciile TB; Cele mai bune practici în țară și KNOW-HOW pentru un screening și un control mai bun al tuberculozei; Managementul tuberculozei la copil și al tuberculozei drogrezistente au raportat cu privire la tendințele mortalității prin tuberculoză în mun Chișinău, Comorbiditati: tuberculoza pulmonar si hepatita virala și Evoluția tuberculozei copil și a tuberculozei drogrezistente. În cadrul Sesiunii V - Colaborare multisectorială pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030, au fost relatate aspectele epidemiologice și medico-sociale ale recidiței tuberculozei în Republica Moldova de către dna Elena Tudor, care a fost și comoderator în acestă ședință. Obiectivele conferinței au fost schimbul de informații cu privire la situațiile locale de tuberculoză și practicile de control al tuberculozei din țările participante, precum și schimbul de bune practici între ele și colaborarea în cercetare și dezvoltare pentru a găsi modalități de a pune capăt tuberculozei în Asia.