IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Conferința ştiinţifică consacrată aniversării a 90 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc

 La data de 27 aprilie 2021, s-a desfășurat Conferința ştiinţifică cu participare internațională cu genericul ”Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice”, consacrată aniversării a 90 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc, oragnaizată de către Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” din Republica Moldova în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei. La eveniment au participat specialiști din, Federația Rusă, Ucraina, Azerbaidjan, Sudan, Republica Moldova - ftiziopneumologi, medici de familie, conducători ai instituțiilor medicale, specialiști din alte domenii și membrii familiei Ilustrului Om Chiril Draganiuc.
Conferința a fost deschisă de către Directorul IFP ”Chiril Draganiuc”, dna Sofia Alexandru. Cuvănt de salut a luat dna Tatiana Zatîc, Secretar de Stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dl academician Ion Tighineanu, Președinte al AȘM, dl profesor Emil Ceban, Rector USMF ”Nicolae Testemițanu, dl Boris Goroșenco, Director adjunct, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, instituție instituită şi condusă de către Ilustrul Om Chiril Draganiuc începănd cu anul 1990 şi până în ultima zi a vieţii sale.
În cadrul Conferinței științifice a fost derulat film care a cuprins viața și activitatea Medicului Emerit Chiril Draganiuc. Au fost aduse amintiri de către academicianul Mihail Popovici, dl Țurcan Eugeniu. Programul Conferinței a cuprins subiecte cu privire la situația epidemiologică a tuberculozei, la metodele molecular-genetice de diagnosticare a tuberculozei, factorii genetici în dezvoltarea tuberculozei, la tratamentul tuberculozei drogrezistente, inclusiv a tuberculozei asociată cu co-morbidități; impactul măsurilor pandemice și antiepidemice în perioada pandemiei COVID-19 asupra serviciului de ftiziopneumologie și alte subiecte științifice actuale și de importanță științifico-practică.