IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

E timpul să punem capăt TB!

În cadrul Mesei rotunde cu genericul ”Ceasul Bate”, care s-a desfășurat la data de 26 martie, 2021, au fost discutate activitățile comune realizate în controlul tuberculozei în mun. Bălți. Ședința a fost deschisă de către viceprimarul mun. Bălți, dna Tatiana Dubițkaia, care a prezentat colaborarea APL locală cu serviciul de ftiziopneumologie teritorial. Dna Sofia Alexandru, Director al Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, a informat cu privire la situația epidemiologică a tuberculozei în Republica Moldova. A menționat importanța colaborării multidisciplinare în controlul tuberculozei. Directorul adjunct al Centrului de Sănătate Publică, mun. Bălți, dl Vergil Manole a prezentat situația epidemiologică privind TB în mun. Bălți pentru anul 2020, reușitele și provocările în controlul tuberculozei. Cu privire la aportul AO ”SMIT”, în controlul tuberculozei la nivel de municipiu, a relatat dna Oxana Rucșineanu. Dna Ala Iațco a menționat activitățile întreprinse de către Uniunea asociațiilor nonguvernamentale în controlul co-infecției TB/HIV, cu privire la profilaxie, suport și îngrijire, despre intervențiile care se întreprind în depistare și tratament. Ședința a fost moderată de către dna Feodora Rodiucova, șef secție Sănătate, Primăria Municipiului Bălți, care a vorbit despre colaborarea cu Centrele de familie, Centrul Consultativ din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți , Serviciul de ftiziopneumologie teritorial, și alte srtucturi, inclusiv Inspectoratul de Poliție Bălți, care au luat parte la ședință, inclusiv colaborarea ONG ,,Speranța terrei” în controlul tuberculozei. Valentina Vilc, vicedirector management și strategii, coordonatorul PNRT, a menționat despre problemele majore în controlul tuberculozei, co-infecției TB/HIV, inclusiv în asociere a infecției COVID-19 și despre consecințele infecției COVID-19 asupra controlului tuberculozei. Deasemenea, a menționat punctele necesare de a fi fortificate în controlul tuberculozei la nivel de municipiu, despre importanța intensificării activităților comune pentru a preveni o agravare a situației epidemiologice a tuberculozei în timpul luptei cu pandemia globală.