IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

#TheClockIsTiking

 Sloganul Zilei Mondiale de combatere a tuberculozei, în anul 2021 este „Ceasul bate”, subliniind urgența cu care trebuie să se intensifice și să se dubleze eforturile pentru a pune capăt tuberculozei, de a transmite informația, că nu este timp să se acționeze în conformitate cu angajamentele luate pentru a pune capăt tuberculozei, influențată deosebit de critic în contextul pandemiei COVID-19, care a pus în pericol progresul # End TB și trebuie de acționat urgent. Arcul de Triumf din capitală este iluminat în ROȘU pentru a atrage atenția asupra impactului devastator al TB, și totodată ne alăturăm mișcării globale întru combaterea tuberculozei.