IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

80 de ani de la nașterea Valentinei Chiroşca - un specialist calificat, un suflet deschis către lume

 

Doamna Valentina Chiroşca activează de 50 de ani în colectivul Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”. Este printre puţinii savanţi din Institut, care „posedă metode biochimice şi imunologice fine” după spusele unui coleg. Dumneaei contribuie în mod evident la sporirea renumelui şi prestigiului colectivului în care lucrează. Are o enormă capacitate de muncă şi o dorinţă continuă de afirmare, are dorinţa nestrămutată de a face bine semenilor săi.
S-a născut pe 9 februarie 1937 în s. Slobozia, azi or. Slobozia din partea stângă a Nistrului, într-o familie de ţărani gospodari. După absolvirea facultăţii este repartizată în câmpul muncii în Bugeac şi devine profesoară de biologie şi chimie a şcolii din s. Leonteuca, raionul Căuşeni. După un an decide să se transfere cu traiul la Chişinău, lucru care îi reuşeşte, angajându-se pe post de colaboratoare în laborator, mai întâi la catedra de Terapie a ISMC, apoi la Spitalul Clinic Republican. Din anul 1966 este angajată a IFP, iniţial în ordinatură clinică a subdiviziunii „Diagnosticul de laborator  clinico-biologic” timp de doi ani, apoi timp de 9 ani – colaborator ştiinţific inferior în laboratorul Clinco-Diagnostic.
Începând cu anul 1977 deține titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar cercetător. Fiind colaboratoare a secţiei de Imunologie şi Alergologie, se ocupă cu cercetările răspunsului imun bolnavilor de tuberculoză asupra spectrului antigenic al microbacteriei tuberculoase. Pentru soluţionarea problemei, dna V. Chiroşca a implementat în practica laboratorului tehnica modernă imunoblot. Descoperirea reacţiei anticorpilor organismului bolnav asupra determinărilor fixe ale M. tuberculosis poate fi folosită în scopul diagnosticului diferenţial. Stabilirea determinantelor M. tuberculosis diagnostic active sunt necesare pentru a perfecţiona diagnosticul specific.
În ultimii ani dna V. Chiroşca se ocupă cu studierea activităţii imunomodulatoare a preparatelor imunochimice şi rolul lor în formarea schemelor raţionale a chimioterapiei la bolnavii de tuberculoză pulmonară. Analiza profundă a materialelor studiate duce la concluzii întemeiate în privinţa influenţei preparatelor utilizate în tratamentul tuberculozei asupra indicilor imunologici. Actualmente dumneaei studiază influenţa imunomodulatoarelor autohtone asupra imunităţii celulare şi umorale la bolnavii cu tuberculoză pulmonară.
Pe parcursul unei perioade de peste 50 de ani de activitate neîntreruptă la acelaşi loc de muncă, în cadrul uneia şi aceleaşi instituţii medicale, doamna V. Chiroşca a dovedit cu prisosinţă că este un specialist de performanţă, introducând pe parcurs chiar unele modificări esenţiale în tehnologiile aplicate. În comportamentul cotidian cu colegii este amabilă, iar în relaţiile cu bolnavii este totdeauna grijulie.Până în prezent are publicate peste 150 de lucrări ştiinţifice, obţinând 20 certificate de inovator, inclusiv și brevete de invenții.
 
Felicitări cordiale cu ocazia jubileului! Vă dorim să fiţi mereu alături de noi şi să Vă bucuraţi de dragoste şi respect. 
Cu urări de sănătate,
Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”
Societatea de Ftiziopneumologie din R.Moldova