IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Advocacy, comunicare și mobilizare socială în controlul tuberculozei: culegere de practici bune din diferite țări

Publicația “Advocacy, comunicare și mobilizare socială în controlul tuberculozei: culegere de practici bune din diferite țări” a apărut sub egida Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și a Parteneriatului “Stop TB”.

Publicația cuprinde practicile bune de control al tuberculozei în domeniul advocacy, comunicare și mobilizare socială (AKSM) din 16 țări, printre care și Republica Moldova.

Experiența bună din țara noastră se referă la “Metode eficiente de planificare și implementare a campaniilor de informare în domeniul tuberculozei” (pag. 54-57), material elaborat și prezentat autorilor culegerii de către Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).

Componentul AKSM este unul relativ nou pentru strategia “Stop TB”, dar care cunoaște o utilizare tot mai largă în ultimul timp.  Principiile AKSM sunt aplicate, în special, în activitățile de implicare a comunității și bolnavilor de tuberculoză cu scopul acoperirii unui număr tot mai mare de populație cu programe inovative și eficiente de combatere a acestei maladii infecțioase.
 
Publicația este adresată persoanelor responsabile de elaborarea strategiilor  și desfășurarea acțiunilor în domeniul AKSM și integrarea acestora în programele de control al tuberculozei, precum și pentru toți cei care pot oferi suport politic, financiar la nivel national, regional și international.

Pentru a vă familiariza cu conținutul acestei publicații, accesați
“Advocacy, comunicare și mobilizare socială în controlul tuberculozei: culegere de practici bune din diferite țări”

www.pas.md