IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Conferinţa internaţională de pneumologie INSPIR Iaşi-Chişinău, 14-16 octombrie 2011

Conferinţa internaţională de pneumologie INSPIR Iaşi-Chişinău, 14-16 octombrie 2011

În perioada 14-16 octombrie 2011 la Chișinău va avea loc Conferinţa internaţională de pneumologie INSPIR Iaşi-Chişinău.

Este pentru prima dată când Conferinţa INSPIR Iaşi se desfăşoară în Republica Moldova, adunând cercetători, savanţi, ftiziopneumologi de pe cele două maluri ale Prutului, luând în vizor problemele tuberculozei şi a bolilor pulmonare nespecifice.

Participanţii la forum vor examina mai multe probleme de actualitate, cu care se confruntă sistemele de sănătate din Republica Moldova şi România în vederea extinderii colaborării internaţionale şi identifi cării celor mai efi ciente, adecvate şi multilaterale acţiuni de răspuns pentru controlul infecţiei tuberculoase.

Organizatorii evenimentului speră că lucrările Conferinţei internaţionale INSPIR Iaşi-Chişinău vor fi de bun augur şi vor impulsiona eforturile comunităţii medicale din România şi Republica Moldova pentru asigurarea unui progres real în profi laxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi a afecţiunilor pulmonare nespecifice.

Comitetul Organizatoric