IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Объявления

 

A V I Z
 

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale
Data
05.07.2018 Ora 14.00
Local:
Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, str. Constantin Vârnav 13, sala de conferinţe, et. I.


Pretendent: MALIC Alina
Conducător ştiinţific: USTIAN Aurelia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
Consultant științific: CRUDU Valeriu, doctor în științe medicale, cercetător cercetător
Tema tezei „Aspectele contemporane ale tuberculozei pulmonare în dependență de sensibilitatea micobacteriilor”
Specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie

Consiliul Știinţific Specializat D 54.321.07-06 

1. Matcovschi Sergiu – președinte, dr. hab. în șt. med., prof. univ.
2. Tudor Elena, secretar științific, dr.în șt. med., conf. cercet.
3. Djugostran Valeriu, dr. hab. în șt. med., prof. cercet.
4. Ghinda Serghei, dr. în șt. med., conf. univ.
5. Haidarlî Ion, dr. hab. în șt. med., prof. univ
6. Moscovciuc Anna, dr. în şt. med., conf. cercet.
7. Țîbîrnă Ion, dr. în șt. med.,

Referenții oficiali:
1. Sain Dmitri, dr. hab. în șt. med., prof. cercet.
2. Rîvneac Lidia, dr. în şt. med., conf. cercet.

[Decizia CC ANACEC nr. 7 din 11.05.2018]
 

A V I Z

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale
Data
03.07.2018 Ora 14.00
Local:
Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, str. Constantin Vârnav 13, sala de conferinţe, et. I.


Pretendent:
BROCOVSCHII Victoria
Conducător ştiinţific: BOTNARU Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
Tema tezei „Analiza particularităţilor de conduită a pneumoniilor comunitare la diferite etape de asistență medicală în Republica Moldova”
Specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie

Consiliul Știinţific Specializat D 54.321.07-07 

1. Iavorschi Constantin – președinte, dr. hab. în șt. med., prof. cercet.
2. Tudor Elena, secretar științific, dr.în șt. med., conf. cercet.
3. Pisarenco Serghei, dr. hab. în șt. med., prof. cercet.
4. Ţernă Eudochia, dr. în șt. med., conf. univ.
5. Sciuca Svetlana, dr. hab. în șt. med., prof. univ
6. Sain Dmitri, dr. hab. în șt. med., prof. cercet.
7. David Aliona, dr. în șt. med.

Referenții oficiali:
1. Matcovschi Sergiu, dr. hab. în şt. med., prof. univ.
2. Moscovciuc Anna, dr. în şt. med., conf. cercet.

[Decizia CC ANACEC nr. 7 din 11.05.2018]

 

A V I Z
 

Se anunță desfășurarea seminarului zonal cu genericul: “Analiza situației epidemiologice prin tuberculoză în Republica Moldova a.2016 și 5 luni 2017”.

Data: 13 iunie 2017 

Locul desfășurării: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, etajul 1, sala de Conferințe

Agenda seminarului zonal

 
 
A V I Z
 
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe medicale
 
Data: 14 iunie 2017 Ora: 14.00
 
Local: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc", et 1, sala de Conferințe
 
Specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie 
 
Tema tezei: "Particularităţile clinico–paraclinice ale tuberculozei pulmonare infiltrative cu evoluţie severă în tratamentul DOTS"
 
Pretendent: Caraiani Olga
 
Conducător științific:
Iavorschi Constantin        doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător
 
Consultant științific:
Ghinda Serghei                 doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător
 
Consiliul ştiinţific specializat: D 54.321.07-05
 
Componența Consiliului Științific Specializat:
Sain Dmitri                   președinte, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător
Tudor Elena                  secretar științific, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător
Matcovschi Sergiu        doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
Pisarenco Serghei        doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
Djugostran Valeriu       doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător
Moscovciuc Ana            doctor în științe medicale, conferențiar cercetător
Privalov Elena               doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
 
 
Referenți oficiali:
Haidarlî Ion, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător
Bodrug Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar