IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

News

Participare în cadrul Conferinței internaționale cu genericul: „În căutarea căilor de eliminare a tuberculozei în Asia”

În perioada 8-9 decembrie 2021 a avut loc ce-a de-a patra conferința internațională cu genericul „În căutarea căilor de eliminare a tuberculozei în Asia”, organizată de către Centrul Național pentru Boli Infecțioase (NCCD) sub auspiciile Ministerului Sănătății din Mongolia, în cooperare cu Asociația Națională a Tuberculozei din Coreea (KNTA). În cadrul Conferinței au participat de peste 10 țări, inclusiv Republica Moldova.

17 noiembrie Ziua Mondială a BPOC - „Sănătatea plămânilor – mai importantă ca niciodată”

La 17 noiembrie 2021se marchează Ziua Mondială a BPOC cu genericul „Sănătatea plămânilor – mai importantă ca niciodată”, care urmărește să sublinieze că povara BPOC nu a dispărut, nici în perioada pandemiei COVID-19. Pentru prima dată Ziua Mondială a BPOC a fost organizată în anul 2002 de către Inițiativa Globală pentru boala pulmonară obstructivă cronică în colaborare cu OMS.

12 noiembrie – Ziua Mondiala de luptă împotriva pneumoniei

Anual, Ziua Mondială de luptă împotriva pneumoniei este marcată la 12 noiembrie. Această zi se marchează din anul 2009 urmând scop de a crește gradul de conștientizare cu privire la complicațiile și problemele legate de pneumonie. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), pneumonia este cel mai mare ucigaș infecțios al adulților și a copiilor care a răpus viețile a 2,5 milioane în 2019, inclusiv 672.000 de copii.

Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare – ediția a XI-a

 La data de 10 noiembrie 2021 se marchează cea de-a XI-a ediție a Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, în conformitate cu decizia Conferinței Generale a UNESCO din 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinței generale a UNESCO, și Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 1083 din 22 noiembrie 2010 „Cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera științei și inovării Ziua științei”.

10 noiembrie - Ziua Științei cu genericul „Știința – convergența dintre trecut, prezent și viitor”, a XI-a ediție

Faptele concrete şi toate câte s-au perindat pe parcursul a șase decenii de la fondarea Institutului Moldovenesc deCercetări Ştiinţifice în Tuberculoză sunt o dovadă de netăgăduit a faptului că, odată cu crearea institutului a prins viaţă şi şi-a demonstrat viabilitatea serviciul de ftiziopneumologie la nivel republican şi cercetările ştiinţifice în domeniu au căpătat amploare şi profunzime, ducând la rezultate impunătoare.

Instructaj întru asigurarea securității antiincendiare în cadrul instituției

La data de 02.11.2021 în cadrul Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” a avut loc instruire continuă a personalului medical și auxiliar cu privire la reducerea riscului de incendii și a altor situații de urgență legate de exploatarea obiectelor industrial periculoase sub presiune, surselor de gaze de oxigen medical în cadrul instituției.

Ședința Grupului Tehnic de Lucru în TB

 La data de 30 septembrie 2021 a avut loc ședința GTL TB, în cadrul căreia s-au discutat rezultatele evaluării necesității în asistență specializată de staționar pentru tuberculoză în condițiile tranziției epidemiologice. Studiul s-a efectuat în cadrul proiectului TB REP 2.0 Centrul PAS cu suportul tehnic al consilierului regional pentru regiunea Europei de Est și Asiei Centrale a Parteneriatului Stop TB, în baza datelor Programului Național de Răspuns la Tuberculoză.

100 de ani de la fondarea Institutului Central de Cercetare a Tuberculozei din Federația Rusă

În cadrul Conferinței științifico-practice cu participare internațională, dedicată aniversării a 100 de ani de la fondarea Institutului Central de Cercetare a Tuberculozei din or. Moscova, Federația Rusă, Directorul Institutului de Ftiziopneumolgie „Chiril Draganiuc”, Dna Sofia Alexandru, a adus, în numele colectivului, sincere felicitări și noi succese creative în activitatea profesională și pentru colaborarea fructuoasă de-a lungul anilor.

Ședința Comitetului de Management al TB drogrezistente

Conform Planului de activitate a Departamentului de Coordonare a Programului Național de Răspuns la Tuberculoză si în scopul asigurarii si creșterii continue a calitatii conduitei cazului de TB DR, la data de 18 august 2021, în scop de pilotare, a avut loc, în format on-line, ședința Comitetului de Management al TB DR în cadrul căreiea au fost prezentate și discutate cazurile de TB drogrezistentă pentru includerea în tratament, corecţia schemei în funcţie de toleranţa şi rezultatele TSM, evaluarea cazurilor aflate în tratament la etapa