IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” este o unitate medicală strategică pentru Republica Moldova, coordonează realizarea programului Naţional de Control şi Profilaxie a tuberculozei. Institutul acordă anual asistenţă medicală specializată la peste 30000 de pacienţi cu tuberculoză şi afecţiuni nespecifice ale aparatului respirator.
În cadrul Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” funcţionează 10 secţii şi laboratoare ştiinţifice; 7 secţii clinice cu 410 paturi, secţia Anesteziologie şi Reanumatologie şi 8 secţii şi laboratoare paraclinice dotate cu utilaj medical modern.

Seminarul Specializat de profil pe specialităţile: 321.07 – Ftiziopneumologie, 321.25 - Alergologie, 313.01 - Imunologie şi 313.02 – Microbiologie, Virusologie medicală.

În cadrul Institutului activează Societatea de Ftiziopneumologie din RM.
La baza institutului este amplasată Catedra de Pneumoftiziologie a USMF „N. Testemiţanu”.

Video