IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” este o unitate medicală strategică pentru Republica Moldova, coordonează realizarea Programului Naţional de răspuns la tuberculoză. Institutul acordă anual asistenţă medicală specializată la peste 30000 de pacienţi cu tuberculoză şi afecţiuni nespecifice ale aparatului respirator.
În cadrul Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” funcţionează 6 secţii şi laboratoare ştiinţifice; 6 secţii clinice cu 315 paturi, secţia Anesteziologie şi Reanumatologie şi 8 secţii şi laboratoare paraclinice dotate cu utilaj medical modern.

Seminarul Specializat de profil pe specialităţile: 321.07 – Ftiziopneumologie, 321.25 - Alergologie, 313.01 - Imunologie şi 313.02 – Microbiologie, Virusologie medicală.
Secțiile și laboratoarele instituției servesc bază de instruire universitară și postuniversitară. 

Video