IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

IFP News

Speranţe noi în controlul tuberculozei

Tuberculoza (TB) riscă să devină boală incurabilă a generațiilor viitoare din cauză că M. tuberulosis devine rezistentă la preparatele antituberculoase. Cazurile de TB sensibilă la preparatele antituberculoase pot fi tratate timp de 6-9 luni. Pacienți infectați cu M. tuberculosis care are rezistență la aceste preparate necesită tratament diferențiat de lungă durată. Actualmente, diagnosticul TB rezistente la medicamente durează relativ mult.

Seminar zonal cu genericul: “Analiza situației epidemiologice prin tuberculoză în Republica Moldova a. 2016 și 5 luni 2017”

 Peste 150 de ftiziopneumologi, medici de familie, cadre didactice, epidemiologi au participat la 13 iunie 2017, la seminarul zonal cu genericul: “Analiza situației epidemiologice a tuberculoză în Republica Moldova a. 2016 și 5 luni 2017”. Seminarul zonal a avut scop de a aduce în atenția specialiștilor situația epidemiologică a tuberculozei în țară și momente de redresare a serviciului de ftiziopneumologie.

31 mai 2017 - Ziua Mondială fără Tutun (World No Tobacco Day) “Tutunul – o ameninţare severă la adresa dezvoltării”

 

În fiecare an, la data de 31 mai, se marchează Ziua mondială fără tutun (World No Tobacco Day), în încercarea de a atrage atenția asupra riscurilor majore pe care le prezintă consumul de tutun asupra sănătății.

Training course on “Management of the multiresistant and with extensive endurance tuberculosis”

The spreading of tuberculosis with resistant germs is a problem of the public health, the prevalence of the multi drug being an indicator of the efficiency of the control problems of  tuberculosis. Some peculiarities of the TB MDR control (long length treatment, high prices, low success rates) make from this domain a prior preoccupation in the control activities of tuberculosis.