IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Mesaj de felicitare al Președintelui AȘM, acad. Gheorghe Duca, cu prilejul consemnării Zilei Academiei de Științe a Moldovei