IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Seminar zonal cu genericul: “Analiza situației epidemiologice prin tuberculoză în Republica Moldova a. 2016 și 5 luni 2017”

 Peste 150 de ftiziopneumologi, medici de familie, cadre didactice, epidemiologi au participat la 13 iunie 2017, la seminarul zonal cu genericul: “Analiza situației epidemiologice a tuberculoză în Republica Moldova a. 2016 și 5 luni 2017”. Seminarul zonal a avut scop de a aduce în atenția specialiștilor situația epidemiologică a tuberculozei în țară și momente de redresare a serviciului de ftiziopneumologie. S-a discutat și despre rezultatele vizitei experților OMS în republică și a recomandărilor înaintate, precum și aspectele cazurilor de deces la copii prin tuberculoză și situația epidemiologică creată în Internatul psihoneurologic din com. Bădiceni, r-nul Soroca.