IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
 • Romanian
 • English
 • Russian

Клиника

 
Publicat la 03.07.2019

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

 

Cerințe

_________________________

 
 Publicat la 25.06.2019
 
Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
medic citolog
 
Candidatul desemnat cîștigător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de medic citolog
 
·      Semiceva Liubov
_______________________________
Publicat la 24.06.2019
 
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”
 
COMISIA DE CONCURS 
 
Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției facante de 
Medic citolog
 
 
 
1.     Semiceva Liubov
 
Interviul va avea loc la 25.06.2019 ora 1000 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală
_________________________
Publicat la 04.06.2019
 
Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
asistent medical
Candidatul desemnat cîștigător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de asistent medical
  
·      Călin Natalia
_________________________
Publicat la 03.06.2019
ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice 
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
__________________
Publiblicat la  03.06.2019
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”
COMISIA DE CONCURS 
Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției facante de 
Asistent medical
 
 
 
1.     Călin Natalia
 
Interviul va avea loc la 04.06.2019 ora 1000 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală
____________________
 

Publicat la 13.05.2019

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul
Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
 
 _____________________
Publicat la 03.05.2019
 
Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
tehnician radiolog
Candidatul desemnat cîștigător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de tehnician radiolog
 
 
Albu Sergiu
____________________________
 
Data publicării 02.05.2019
 
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”
 
COMISIA DE CONCURS 
 
Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției vacante de 
Tehnician radiolog
 
 
 
1.     Albu Sergiu
 
Interviul va avea loc la 03.05.2019 ora 1000 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală
 
                                   
Publicat la 23.04.2019
Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
medic bacteriolog
Candidatul desemnat cîștigător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de medic bacteriolog
 
·    Eftodii Serghei
 
________________________

Data publicării  22.04.2019 

IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”
COMISIA DE CONCURS 
Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției facante de 
Medic bacteriolog
 
 
 
 1. Eftodii Serghei
 
Interviul va avea loc la 23.04.2019 ora 1000 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală
________________
Publicat la 08.04.2019
ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, cu sediul în municipiul Chișinău, str. C. Vîrnav 13, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a următoarelor funcții vacante:
Tehnician radiolog – 2 persoane
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii medii speciale
 • cunoașterea limbii române
 • reputație ireproșabilă,lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:
 • cererea pentru participare la concurs scrisă în formă liberă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia certificatului de calificare
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.
Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.
Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, în zilele de luni până vineri, de la ora 830 până la ora 1700.
Persoana de contact: Svetlana STARCIUC, șef Serviciul resurse umane, tel. 022 572-225.


  _________________________________

Publicat la 01.04.2019

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, cu sediul în municipiul Chișinău, 
str. C. Vîrnav 13, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a următoarelor funcții vacante:
Medic bacteriolog clinica Vorniceni – 1 persoană
            Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare și postuniversitare în domeniu
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate
 • cunoașterea limbii române
 • reputație ireproșabilă, lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:
 • cererea pentru participare la concurs scrisă în formă liberă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia certificatului de calificare
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.
Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.
Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, în zilele de luni până vineri, de la ora 830până la ora 1700.
Persoana de contact: Svetlana STARCIUC, șef Serviciul resurse umane, tel. 022 572-225 
_________________________
Publicat la 12.02.2019
Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de asistent medical
 
Candidatul desemnat cîștigător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de asistent medical
·         Păgînu Oxana

_________________________

Publicat la 11.02.2019
 
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”
 
COMISIA DE CONCURS
 
Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției facante de
Asistent medical
 
 
 
1.      Păgînu Oxana
 
Interviul va avea loc la 12.02.2019 ora 1000 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală

________________________

Publicat la 21.01.2019
 
 ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, cu sediul în municipiul Chișinău, 
str. C. Vîrnav 13, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a următoarelor funcții vacante:
Asistent medical  – 5persoane
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii medii speciale
 • cunoașterea limbii române
 • reputație ireproșabilă,lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:
 • cererea pentru participare la concurs scrisă în formă liberă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia certificatului de calificare
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.
Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.
Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, în zilele de luni până vineri, de la ora 830până la ora 1700.
Persoana de contact: Svetlana STARCIUC, șef Serviciul resurse umane, tel. 022 572-225.
 
 
_____________________
Publicat la 12.11.2018
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”
COMISIA DE CONCURS
Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției vacante de
Asistent medical
 
 
 1. Erhan Viorica
 
Interviul va avea loc la 13.11.2018 ora 1000 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală
_____________________
Publicat la 22.10.2018
ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
 
Asistent medical – 5 persoane

 
_____________________
Publicat la 12.10.2018
 
Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
medic ftiziopneumolog, clinica Vorniceni
Candidatul desemnat cîștigător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de medic ftiziopneumolog, clinica Vorniceni - Coadă Vladislav

 
______________________
Publicat la 11.10.2018
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”
COMISIA DE CONCURS
Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției vacante de
Medic ftiziopneumolog, clinica Vorniceni
 
 
1.      Coadă Vladislav
 
Interviul va avea loc la 12.10.2018 ora 1000 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală
_____________________
 
Publicat la 21.09.2018

 

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

 

 
Medic ftiziopneumolog, clinica Vorniceni1 persoană


_____________________

Publicat la 06.09.2018

 

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

 

- asistent medical otorinolaringolog – 1 persoană
 

____________________

Publicat la 30.08.2018

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
tehnician radiolog


Candidatul desemnat cîștigător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de tehnician radiolog - Kolodrevschi Alexandru
___________________

Publicat la 29.08.2018

IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției facante de
Technician radiolog

 

1. Kolodrevschi Alexandru - Interviul va avea loc la 30.08.2018 ora 10:00 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală
 

 
_______________ 
Publicat la 06.08.2018
ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
 _______________

 

Publicat la 18.06.2018
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”
COMISIA DE CONCURS
Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției vacante de
Medic bacteriolog
 
1.      Bologa Sergiu
 
Interviul va avea loc la 19.06.2018 ora 1000 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală

 
Publicat la 14.06.2018
 
Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
Șef secție, medic ftiziopneumolog
Candidatul desemnat cîștigător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de Șef secție, medic ftiziopneumolog
 • Nepoliuc Liuba
 
Publicat la 13.06.2018
 
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”
COMISIA DE CONCURS
Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției vacante de
Șef secție, medic ftiziopneumolog
 
1.      Nepoliuc Liuba
 
Interviul va avea loc la 14.06.2018 ora 1000 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală
 
 
Publicat la 08.06.2018
ANUNȚ
cu privire la ocuparea funcțiilor vacante de personal în cadrul  
Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

 
Publicat la 29.05.2018
  ANUNȚ
 
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
 
 
 
Publicat la 24.05.2018

 ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

Anunț

 

Publicat la 18.04.2018

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
asistent medical

Candidații desemnați cîștigători al concursului pentru ocuparea funcției vacante de asistent medical:

• Ionaș Lidia

__________________

Publicat la 17.04.2018

IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției facante de
Asistent medical

 

1. Ionaș Lidia  - Interviul va avea loc la 18.04.2018 ora 10:00 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală

____________________ 

Publicat la 27.03.2018

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

Anunț

____________________
 

Publicat la 31.01.2018

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
șef laborator, medic bacteriolog
Candidații desemnați cîștigători al concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef laborator, medic bacteriolog:

1. Valeriu CRUDU

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
asistent medical
Candidații desemnați cîștigători al concursului pentru ocuparea funcției vacante de asistent medical:

1. Uliana FLOREA
2. Elena ȘENDREA

____________________

Publicat la 30.01.2018

ANUNȚ
Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției vacante de
Șef laborator, medic bacteriolog

1. Valeriu CRUDU

Interviul va avea loc la 31.01.2018 ora 10:00, adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală

Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției facante de
Asistent medical

1. Uliana FLOREA
2. Elena ȘENDREA

Interviul va avea loc la 31.01.2018 ora 09:00 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală

____________________ 
 
Publicat la 09.01.2018
ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice

Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

Anunț

____________________

Publicat la 29.11.2017

 Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
asistent medical
Candidații desemnați cîștigători al concursului pentru ocuparea funcției vacante de asistent medical:


1. Tatiana CIOBANU
2. Olga LAȘCO
3. Lucia VUTCĂRĂU

 

Publicat la 28.11.2017

IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției vacante de asistent medical

1. Ciobanu Tatiana
2. Lașco Olga
3. Vutcărău Lucia

Interviul va avea loc la 29.11.2017 ora 09:00 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală

 

 
ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
 
 
Publicat la 08.11.2017
 
 
 
ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
 
 
Publicat la 31.10.2017
 
Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
medic ftiziopneumolog
Candidatul desemnat cîștigător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de medic ftiziopneumolog:
 • Titus COBILEANSCHII

Publicat la 30.10.2017

 
 
 
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”

 

COMISIA DE CONCURS
Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției facante de
Medic ftiziopneumolog
 
 
 
1
 
 
Titus COBILEANSCHII
Interviul va avea loc la 30.10.2017 ora 900 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală
 
Publicat la 27.10.2017

 

 

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de asistent medical dietetician

Candidatul desemnat cîștigător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de asistent medical dietetician:

•             Viorica COSTIN

Publicat la 12.09.2017

 

IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției facante de
Aistent medical dietetician

 

Viorica COSTIN Interviul va avea loc la 12.09.2017 ora 900 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală
 

Data publicării 11.09.2017
ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

Anunț

Data publicării: 21.08.2017

 
ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
 
Data publicării 24.07.2017 
 
 
Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
asistent medical
Candidatul desemnat cîștigător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de asistent medical:
 • Viorica CALMAȚUI

Data publicării: 20.07.2017

 
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”
COMISIA DE CONCURS
Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției facante de
Asistent medical
 
 
1
 
 
Viorica CALMAȚUI
Interviul va avea loc la 20.07.2017 ora 900 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală
Data publicării: 19.07.2017
 
ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
 
Data publicării 22.06.2017
 
 
Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției temporar vacante de
șef secție monitorizare și evaluare, perioadă determinată
 
Candidatul desemnat cîștigător al concursului pentru ocuparea funcției temporar vacante de șef secție monitorizare și evaluare, perioadă determinată:
 • Andrei CORLOTEANU
Data publicării 11.05.2017
 
 
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ”CHIRIL DRAGANIUC”
 
COMISIA DE CONCURS
 
Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției temporar vacante de
Șef secție monitorizare și evaluare, perioadă determinată
 
 
 
1
 
 
Andrei CORLOTEANU
Interviul va avea loc la 11.05.2017 ora 900 , adresa: mun. Chișinău str. C. Vîrnav 13, bloc administrativ, sala ovală

 

Data publicării  10.05.2017

 

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
 
Data publicării 12.04.2017