IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Structuri clinice

În cadrul IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” funcţionează 7 secţii clinice cu 300 paturi şi 8 secţii şi laboratoare paraclinice dotate cu utilaj medical modern: Secţia Consultativă, Secţia Ftiziopneumologie I, Secţia Ftiziopneumologie II, Secţia Ftiziopneumologie III, Secţia Diagnostic şi Tratament al tuberculozei, Secţia Multidrogrezistentă, Secţia Chirurgie toracică, Secţia Tuberculoză extrarespiratorie, Secţia Recuperare medicală, Secţia Diagnostic funcţional, endoscopie şi ORL, Secţia Radiologie, Laboratorul Diagnostică medicală, Laboratorul Naţional de Referinţă, Secţia Morfopatologie, Secţia monitorizare, evaluare şi integrare a serviciului de asistenţă medicală, Farmacia.