IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Secţia Ftiziopneumologie I

Şef de secţie
Lidia Rîvneac, doctor în medicină, conferenţiar cercetător
 

Profilul secţiei:
Acordarea asistenţei specializate în tratamentul bolnavilor de tuberculoză pulmonară, caz nou şi recidive, cu forme avansate şi cu patologii asociate.