IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Secţia Ftiziopneumologie II

Şef de secţie:
Talmaciov Mihail
 

Profilul secţiei:
În cadrul secţiei sunt trataţi bolnavii de tuberculoză pulmonară evolutivă, co-infecţia TB/HIV/SIDA.